"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД отново поднови сертификата на своята Система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015

14 юни, 2021

https://www.tpp2.com/photos/news/622.jpg

За пореден път „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД доказа, че успешно е внедрила и работи отлично Система за управление на качеството (СУК). Доказателство за това е приключилият ресертификационен одит от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД. В резултат на това се подновява сертификацията на СУК на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за период от три години – до 2024 г., с област на приложение: „Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне допълнителни услуги, балансираща енергия и регулиране на напрежението”.

След приключване на одита централата навлиза в шести цикъл на сертификация, която първоначално започна през месец септември 2006 г. Одитът за подновяване на сертификацията премина по приетия от сертифициращия орган план и приключи без констатирани несъответствия или забележки. 

На заключителния разговор одиторският екип в лицето на инж. Маргарита Христова и инж. Петя Петрова оцениха Системата за управление на качеството в Дружеството като отлично работеща. Постиженията и високите резултати на системата са признание за усилията и компетентността на ръководството и персонала на Дружеството в търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструменти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и другите заинтересовани страни. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ще продължи да влага огромния професионализъм и опит на своите служители за надграждането на Системата за управление на качеството и постигането на нови успехи.