„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отдава под наем банков офис

25 октомври, 2021

https://www.tpp2.com/photos/news/640.jpg

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отдава под наем банков офис, състоящ се от две свързани помещения с обща площ от 27 кв.м., находящ се на територията на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД. Обектът се помещава в масивна сграда с частични стоманобетонни елементи с идентификатор № 37507.503.1.26. и е оборудван за банков офис. Сградата, в която са разположени помещенията, се намира до главен портал.

Интерес могат да заявяват само юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са банки.

За контакти:

042/66 22 07 – Петър Апостолов – Административен отдел