Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД вече може да разпалва 5 от блоковете си с природен газ

https://www.tpp2.com/photos/news/595.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/616.jpg

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД вече може да разпалва с природен газ котлите на пет от осемте си енергоблока. Досегашното използвано за тях гориво мазут остава резервно. Централата получи от Дирекция „Национален строителен контрол“ (ДНСК) поредното си разрешение за ползване – това за блок №8, с което продължава политиката си за надграждане на мерките за опазване на околната среда. Модернизацията е част от мащабен проект за доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове за всички осем блока на централата, който стартира през 2014 г. Благодарение на подмяната на разпалващата горивна компонента се постигат значителни екологични и икономически ползи. Драстично се намалява отделяното количество емисии CO2, SO2 и прах. Минимизират се загубите в горивния процес. Осезаемо намаление се постига в разходната част за ремонтни дейности, ограничават се и топлинните загуби. 

Към момента разпалване с природен газ може да се осъществява на котлите на енергоблокове №1, №3, №4, №7 и №8. За всички тях има издадени разрешения за ползване от ДНСК. Предстоят дейности по подмяна на разпалващото гориво и за останалите три енергийни блока на територията на централата.

Ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД продължава своята политика по внедряване на  иновативни технологии с цел повишаване нивото на автоматизация, контрол и сигурност. Използването на съвременни методи за модернизация води до значително намаляване на производствените разходи на централата и осигуряване на качествена услуга за потребителите.

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД произвежда стратегически продукт и осъществява своите намерения да бъде модерен производител на електрическа енергия, отговорен за опазване здравето на хората и околната среда.