ТЕЦ 2 получи грант от 19.5 млн евро за два проекта

1 август, 2007

ТЕЦ „Марица Изток 2” е одобрена да получи безвъзмездна помощ в размер на 19.5 млн евро от международен фонд „Козлодуй” за осъществяването на предложените от централата два проекта – изграждане на инсталация за обезводняване на гипс и рехабилитация на центробежна помпена станция.

Фонд „Козлодуй” е учреден, за да подкрепя екологични и енергоспестяващи проекти, както и разработки, свързани с повишаване на мощностите на енергийните производства. Целта е да се компенсира недостига на електроенергия, предизвикан от затваряне на блоковете на Атомната електроцентрала у нас.

По време на посещение в началото на 2007 г. представители на ЕБВР, която администрира фонд „Козлодуй”, остават впечатлени от мащаба на екологичните проекти, по които се работи в централата. Официално одобрението за получаване на финансирането за двата проекта от фонда е получено през юни и е подписано от ЕБВР и изпълнителния директор на ТЕЦ Марица Изток 2 през месец юли.

Решено е по двата проекта да се ползват услугите само на един консултант, а фирмите, които ще кандидатстват за изпълнители ще бъдат избрани чрез прилагане на правилата на ЕБВР, преминавайки предварителен подбор. Към момента се работи по изготвянето на тръжните документи и по осъществяването на тръжните процедури.

Инсталацията за обезводняване на гипс ще бъде пусната в експлоатация до средата на 2010 г., но е възможно да заработи още през първото тримесечие на същата година. Съоръжението ще обезводнява гипсовата суспензия, произвеждана от сероочистващите инсталации, които предстои да бъдат изградени към блокове от 1 до 6.

Предвижда се рехабилитацията на центробежна помпена станция, която подава вода към блокове от 1 до 4, да приключи през 2009 г.