Успешно приключи одитът на Системата за управление на качеството в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

26 май, 2017

https://www.tpp2.com/photos/news/489.jpg

В периода 22.05.÷23.05.2017 г. се проведе втори надзорен одит на Системата за управление на качеството (СУК) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД. В резултат на успешното му приключване се потвърждава и продължава валидността на Сертификат № 01 100 1334435, съгласно ISO 9001:2008, с област на приложение: „Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението”.

Одиторският екип в лицето на инж. Маргарита Христова и инж. Петя Петрова, след приключване на одита, потвърди съответствията с изискванията на стандарта и отличното функциониране на внедрената от 2006 г. СУК. Непрекъснатото подобряване и постигнатите успехи са признание за усилията и компетентността на ръководството и персонала на Дружеството. Всичко това е реализирано благодарение на своевременното намиране и прилагане на съвременни решения, механизми и инструменти, с цел максимално удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и другите заинтересовани страни.