Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Търгове

Уважаеми партньори,

Във връзка с обнародвани в Държавен вестник (бр. 80 от 28.09.2018 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, считано от 15.03.2019 г. се преустановява приемането на плащания в брой от клиенти на дружеството, като същите ще се извършват само по банков път. За целите на пропускателния режим и като доказателство за извършеното плащане преди напускане на територията на дружеството, клиентът следва да представи платежно нареждане или вносна бележка за извършено плащане по банкова сметка на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, заверени от съответната финансова институци


Тръжна документация 2 бр. автокранове.pdf
Обявление ТИ-2023-1.pdf
Декларация лични данни.doc
СТ6698СС ЗАЯВЛЕНИЕ - образец.doc
СТ6698СС ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-образец.doc
СТ9870ВА ЗАЯВЛЕНИЕ - образец.doc
СТ9870ВА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-образец.doc