Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Търгове

Уважаеми партньори,

Във връзка с обнародвани в Държавен вестник (бр. 80 от 28.09.2018 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, считано от 15.03.2019 г. се преустановява приемането на плащания в брой от клиенти на дружеството, като същите ще се извършват само по банков път. За целите на пропускателния режим и като доказателство за извършеното плащане преди напускане на територията на дружеството, клиентът следва да представи платежно нареждане или вносна бележка за извършено плащане по банкова сметка на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, заверени от съответната финансова институци