Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2013

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
13113“Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД ”
13083„Ремонт в заводски условия на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/60”
13106Доставка на шлакоотделител шнеков за котлоагрегати
13097Доставка на резервни части за КИП оборудване на СОИ 1-8, цех ХВО, комутационна апаратура и системи за вибрационен контрол на ТГ 1-8
13114„Ремонт на арматура на турбоагрегат 1 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
13109“Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окaчващата система на топлотехническо оборудване на Блок №7 (КА-11, ТА-7) и измерване и корекция на натоварването на опорите на ТА-7 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД”
13102„Доставка на оборудване за реализиране на проект за оползотворяване на топлинна енергия от разширителни непрекъснати продувки”
13092Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
13107Изработка на GRP елементи за тръбни конструкции и подмяна на участъци от тръбопроводи в мелнично отделение цех СОИ бл.1-4
913133Санировъчни работи по строителни конструкции в Котелен цех
13100Разширение на съществуващата централизирана система за мониторинг (ЦСМ) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД с изграждането на автоматична пожарогасителна инсталация в кабелните полуетажи и автоматична пожароизвестителна инсталация в командните зали и система за мо
913144“Преустройство на кран мостов, електрически, двугредов (КЕЕ-2Г) с товароподемност Q=30/5t, с рег. №СзПу0088 в Котелна зала част 700 MW”
913135Доставка на преобразуватели на електрически величини за Блок №7 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
913138Доставка на комплект двуканален прибор с принадлежности за измерване на вибрации
319143Доставка на резервни части към оборудване за рециркулация съгласно техническа документация за цех СОИ бл.1-4
913140Интеграция на управлението на димен вентилатор на КА-11 в автоматизираната система за управление на Блок 7, производство на фирма „HONEYWELL” в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
913139Доставка на почистващи препарати за нуждите на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
913134„Ремонт в заводски условия на задвижващ механизъм на багер ERs500”
13095„Ремонт на ротори средно налягане (РСН) на турбини тип: К-210-130 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
13098„Доставка на кабелни скари и конструкции за 2-ра Циркулационна помпена станция”