Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2013

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
13076Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД по две направления
13077„Доставка и монтаж на климатици”
13080„Доставка на резервни части за шламова помпа WARMAN 16/14 GAN”
13081Доставка на тръби
13082Доставка на резервни части и консумативи за газанализатори на СОИ 5-8
13083„Ремонт в заводски условия на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/60”
13084Доставка на защитни обувки
13085„Периодично годишно измерване на емисиите, отделяни от Блокове от 1 до 8 за доказване точността на монтираните газанализатори в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД”
13086Доставка на работни костюми за есенно-зимен сезон
13087Услуги по ремонт на автомобили
13088Доставка на части за питатели сурови въглища за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
13090Доставка на брони за котлоагрегати тип ПК 38-4
13091“Доставка на резервни части с механична обработка на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”
13092Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
13093Доставка на енергетично оборудване
13095„Ремонт на ротори средно налягане (РСН) на турбини тип: К-210-130 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
13096„Ремонт на антикорозионното покритие на колекторите на изход от помпи рециркулация (5/6 ПРЦ 1÷7) и ремонт на антикорозионната, абразивоустойчива и обезшумяваща система за защита на барабанно - топкови мелници (7/8 БТМ 1÷3)”
13097Доставка на резервни части за КИП оборудване на СОИ 1-8, цех ХВО, комутационна апаратура и системи за вибрационен контрол на ТГ 1-8
13098„Доставка на кабелни скари и конструкции за 2-ра Циркулационна помпена станция”
13100Разширение на съществуващата централизирана система за мониторинг (ЦСМ) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД с изграждането на автоматична пожарогасителна инсталация в кабелните полуетажи и автоматична пожароизвестителна инсталация в командните зали и система за мо