Профил на купувача

Архив: 2013

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
13101Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 ÷ Ф 465
13102„Доставка на оборудване за реализиране на проект за оползотворяване на топлинна енергия от разширителни непрекъснати продувки”
13103Доставка на резервни части с механична обработка, клапи, метални компенсатори и пепелосмивни апарати за котлоагрегати тип ПК 38-4
13104"Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)"
13106Доставка на шлакоотделител шнеков за котлоагрегати
13107Изработка на GRP елементи за тръбни конструкции и подмяна на участъци от тръбопроводи в мелнично отделение цех СОИ бл.1-4
13108Доставка, контрол при монтажа, настройка и пуск на 3 броя водоструйни обдухващи апарата с 1 брой шкаф за управление за КА-1
13109“Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окaчващата система на топлотехническо оборудване на Блок №7 (КА-11, ТА-7) и измерване и корекция на натоварването на опорите на ТА-7 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД”
13111„Доставка на колена и крепежни елементи за нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4”
13113“Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД ”
13114„Ремонт на арматура на турбоагрегат 1 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
13116Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №7 по време на Рехабилитация - 2014
13117Доставка на сярна киселина
13125„Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (HVOF процес) върху работни повърхнини на елементи от котли и димни вентилатори”
13131„Доставка на резервни части за обдухващ апарат тип WLB 90 за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”
13133„Доставка на резервни части за димен вентилатор тип TA-ICD #18.5 за котлоагрегати тип ПК 38-4”
319143Доставка на резервни части към оборудване за рециркулация съгласно техническа документация за цех СОИ бл.1-4
912248Дезинсекция и дератизация на помешения и терени в “ТЕЦ Марица Изток 2”ЕАД”
912254"Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET"
912256„Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ”