Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2013

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
13085„Периодично годишно измерване на емисиите, отделяни от Блокове от 1 до 8 за доказване точността на монтираните газанализатори в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД”
13012Доставка на барабани за транспортьори и лагери
13016Доставка на вертикални кубове за ИВП на котлоагрегати 1 и 2
13082Доставка на резервни части и консумативи за газанализатори на СОИ 5-8
13053Доставка на мембранни блокове за долна радиационна част на пещна камера за котлоагрегат 11 тип Еп 670-140 (П-62)
13044Избор на финансираща институция за предоставяне на инвестиционен кредит
13067„Доставка и монтаж на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ) 2”
13080„Доставка на резервни части за шламова помпа WARMAN 16/14 GAN”
913113Доставка на оборудване за цех “Сгуроотвал”, съгласно спецификация
913104„Доставка на глави за роторен възел за цех СОИ бл.1-4”
913107Преустройство на товаропътнически асансьор №СзАу2139 на КА-10, Котелен цех в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
913105Диагностика и ремонт на 1 бр. нагнетателна система за сервизен въздух в цех СОИ бл.1-4
913112Строително монтажни работи по Приемно здание в ЖП Гара ТЕЦ 2
913111Възстановяване конструкцията на транспортни връзки
913106Изграждане на кабелно трасе до 2-Циркулационна помпена станция
913109„Възстановителни работи по колони и стени на ред „Г”
913108Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности за едногодишен период на винтов компресор Atlas Copco GA110 инсталиран в цех ХВО и Режими и еднократно техническо обслужване и аварийни ремонти на винтови компресори Atlas Copco в цех СОИ 1÷4
913102Геодезически измервания на КИС на сгуроотвала и представяне на анализ за състоянието му
13077„Доставка и монтаж на климатици”
13066„Доставка на резервни части за помпи “Warman”