Профил на купувача

Архив: 2013

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
913100„Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегат ст.№2 (КА-2)”
913098Доставка принтери и мултифункционални системи
913094Доставка на работно колело за 56ПРЦ – 6
913092„Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2014 г."
13074Доставка на инертни материали
13073„Доставка на технически газове и еталонни газови смеси”
913090"Доставка на канцеларски материали и принадлежности"
913085Доставка на смола за ремонт на гумено-транспортна лента
913087Доставка на бандажна лента за ремонт на тръбопроводи
13072„Доставка на мелница за въглища – 2бр. с 2 комплекта резервни режещи органи”
13071Доставка на кабели специални за КИП и А
13061Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
913080Доставка на технически, електроконтактни манометри и трансмитери за налягане
13068Доставка на 180 тона амонячна вода 25%-на
913081Доставка на химикали и реактиви за химически лаборатии
13065Ремонт на полипропиленови /РР/ ламели на демистри, промивната система и окачването им на абсорбери 7 и 8
13063Доставка на резервни части за магнитни датчици на ниво за ПВН, ДВН и ПНН на ТГ 1-4
13070"Доставка на бетон и циментов разтвор"
13064„Изграждане на газсигнализиращи инсталации за следене нивото на водород в помещенията на акумулаторните батерии от 1 до 4 за Блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
13069Доставка на змеевици за воден економайзер (ВЕ) на котлоагрегати тип ПК 38-4