Профил на купувача

Архив: 2013

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
913048Доставка на бронзови втулки
913049Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой дизел генератор за част 700 МW
913050Доставка на маслени филтри за маслоочистващи машини HYDAC, по спецификация.
913056„Промени и доработка на софтуера за управление и наблюдение на технологичния процес на варовиково стопанство, процесна вода и подготовка на варовикова суспензия към Сероочистваща инсталация блок 5 и 6 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД”
913058Строително-монтажни работи по насип на земно платно на железен път между жп стрелка № 2 и жп стрелка № 101
913059Избор на борсов посредник
913061Доставка на автобус
913063Алпийски услуги за отстраняване на аварийни пропуски на съоръжения в цех СОИ бл. 1-4
913065Почистване на пещите на котли ПК 38-4 - 14 броя и П-62 - 4 броя от шлак
913066СМР за подмяна на част от системата за промиване на демистри в абсорбер на СОИ бл.5-6 и изработване и подмяна на тръбопроводи, тройници и фланци от антиабразивни материали (GRP), от хидроциклони гипсова суспензия до буферни резервоари на СОИ бл. 7-8
913068Доставка копирна и печатарска хартия
913069Транспортиране и депониране на смесени битови отпадъци и депониране на строителни отпадъци
913072Изграждане на система за енергиен мениджмънт в реално време в ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД”
913073„Доставка на два комплекта корпуси за лагери”
913074„Футировка на барабани”
913076Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
913077Доставка на уплътнител и грунд SIKA или еквивалентно
913080Доставка на технически, електроконтактни манометри и трансмитери за налягане
913081Доставка на химикали и реактиви за химически лаборатии
913085Доставка на смола за ремонт на гумено-транспортна лента