Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2013

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
913077Доставка на уплътнител и грунд SIKA или еквивалентно
913076Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
913072Изграждане на система за енергиен мениджмънт в реално време в ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД”
913074„Футировка на барабани”
913073„Доставка на два комплекта корпуси за лагери”
913068Доставка копирна и печатарска хартия
913069Транспортиране и депониране на смесени битови отпадъци и депониране на строителни отпадъци
13057„Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръженията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД”
913066СМР за подмяна на част от системата за промиване на демистри в абсорбер на СОИ бл.5-6 и изработване и подмяна на тръбопроводи, тройници и фланци от антиабразивни материали (GRP), от хидроциклони гипсова суспензия до буферни резервоари на СОИ бл. 7-8
913065Почистване на пещите на котли ПК 38-4 - 14 броя и П-62 - 4 броя от шлак
913063Алпийски услуги за отстраняване на аварийни пропуски на съоръжения в цех СОИ бл. 1-4
913058Строително-монтажни работи по насип на земно платно на железен път между жп стрелка № 2 и жп стрелка № 101
913059Избор на борсов посредник
913061Доставка на автобус
913047Доставка на акумулатори
913056„Промени и доработка на софтуера за управление и наблюдение на технологичния процес на варовиково стопанство, процесна вода и подготовка на варовикова суспензия към Сероочистваща инсталация блок 5 и 6 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД”
913049Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой дизел генератор за част 700 МW
913048Доставка на бронзови втулки
913050Доставка на маслени филтри за маслоочистващи машини HYDAC, по спецификация.
913026„Рехабилитация на бетонов път северно от въглищна фигура Б1”