Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2013

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
913127Възстановяване подова настилка на галерия на транспортьори 8А,Б
913129Подмяна на покривна изолация на склад №1,2 и 3
913133Санировъчни работи по строителни конструкции в Котелен цех
913134„Ремонт в заводски условия на задвижващ механизъм на багер ERs500”
913135Доставка на преобразуватели на електрически величини за Блок №7 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
913137Застраховка „Гражданска отговорност” на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
913138Доставка на комплект двуканален прибор с принадлежности за измерване на вибрации
913139Доставка на почистващи препарати за нуждите на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
913140Интеграция на управлението на димен вентилатор на КА-11 в автоматизираната система за управление на Блок 7, производство на фирма „HONEYWELL” в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
913144“Преустройство на кран мостов, електрически, двугредов (КЕЕ-2Г) с товароподемност Q=30/5t, с рег. №СзПу0088 в Котелна зала част 700 MW”
913148Доставка на джонтови връзки комплект
913151Изграждане на комплексна измервателна модулна телеметрична компютърна информационна система за мониторинг и превенция на водоотливната система, обхващаща водосборната зона на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД ”
913153„Изследване на възможността за подобряване на горивния процес на котел ст.№4, чрез промени в ППС”
913154Доставка на оборудване за металорежещи машини
913155Доставка на подвески пружинни “Lisega”
913156Сервизно поддържане на една трета идеална част от "Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП)"
913161„Доставка на оборудване за мазутни инсталации КА1 ÷ КА8 част 700MW”
913163Комплексна психодиагностика на личностни и делови качества на ръководители и млади специалисти от „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
913164Доставка на лепило за студена вулканизация
913165Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на лагерни блокове за МВ