Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2013

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
913018Почистване от пепелина на район сгуропроводи БПС-1,2 и 3
913030Доставка на два компелкта плочи на машини за обработване на варовик - цех СОИ бл.1-4
913029„Ремонт на покрива на склад №3”
913032Изграждане на канавка от южна страна на въглищна фигура В2
913028Доставка на главна парна задвижка /ГПЗ-1/ 1 бр.
913024Доставка на витаминни и изотонични напитки
913017„Възстановителни ремонтни работи на едрогабаритни детайли”
913016„Доставка на резервни части за компресор модел SO 125 A производител BOGE – Germany за цех СОИ бл.1-4”
913015Преустройство на кран козлови електрически едногредов (ККЕ-1Г) с Q=5t с рег.№393ПС-128
913014Пресертифициране, сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), ГКЗ(311), ГКР(81) и МАГ(135)
913010Доставка на санитарни принадлежности
913009„Абонаментна софтуерна поддръжка и сервизни услуги на програмен продукт Информационна система за обслужване на обществените поръчки /ИС ООП/”
913003Ремонт и поддръжка на пожарогасители и зареждане на бутилки със сгъстен въздух в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
913004Доставка на два комплекта Рами за дробилки модел РНМ 1212М за цех СОИ бл.1-4
913008СМР по изграждане и възстановяване на канавките и водостоците в района на ж.п. гара в ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД
913006Метрологично осигуряване на измерванията на SO2, NOx и прах към СНИ СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7, СОИ-8 и пункт за имисии в с. Полски градец
913002Закупуване и доставка на винетни стикери за автомобилите на Автостопанство в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
913001Доставка на резервни части за товарни автомобили и леки автомобили с висока проходимост
912254"Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET"
912256„Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ”