Профил на купувача

Архив: 2013

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
13012Доставка на барабани за транспортьори и лагери
13016Доставка на вертикални кубове за ИВП на котлоагрегати 1 и 2
13023Реконструкция и модернизация на пещни камери на котли ПК 38-4 и извършване на планови ремонти на нагревни повърхности, пещостроителни и изолационни работи на бл.№1÷4
13044Избор на финансираща институция за предоставяне на инвестиционен кредит
13052Осигуряване на квалифицирано стоматологично обслужване на работещите в ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
13053Доставка на мембранни блокове за долна радиационна част на пещна камера за котлоагрегат 11 тип Еп 670-140 (П-62)
13057„Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръженията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД”
13061Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
13063Доставка на резервни части за магнитни датчици на ниво за ПВН, ДВН и ПНН на ТГ 1-4
13064„Изграждане на газсигнализиращи инсталации за следене нивото на водород в помещенията на акумулаторните батерии от 1 до 4 за Блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
13065Ремонт на полипропиленови /РР/ ламели на демистри, промивната система и окачването им на абсорбери 7 и 8
13066„Доставка на резервни части за помпи “Warman”
13067„Доставка и монтаж на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ) 2”
13068Доставка на 180 тона амонячна вода 25%-на
13069Доставка на змеевици за воден економайзер (ВЕ) на котлоагрегати тип ПК 38-4
13070"Доставка на бетон и циментов разтвор"
13071Доставка на кабели специални за КИП и А
13072„Доставка на мелница за въглища – 2бр. с 2 комплекта резервни режещи органи”
13073„Доставка на технически газове и еталонни газови смеси”
13074Доставка на инертни материали