Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914065Доставка на семеринги и "О"-пръстени
914064„Доставка, монтаж и пуск на пещ термична с регулиране на температурата”
914062Доставка на релеен терминал "АВВ" или еквивалент
14081Подмяна на осветителна инсталация на КА-10 (котел и ЕФ)
14082Доставка на ламарина и профили от въглеродна стомана
14076Доставка на 320 тона течен ферихлорид, технически с концентрация на основното вещество 40%
14079Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754
914050Сервиз и обслужване на съоръжения за окисляване на суспензия тип КА44S-GL315
914056Изработка и доставка на завихрител за рециркулационно съоръжение за цех СОИ Бл. 1-4 - 2 бр. по черт.С14.02.28.00
914057Доставка на части за канализационна и отводнителна мрежа
14031„Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника”
14073Доставка на натурална минерална и газирана вода
14075„Изготвяне на проект за реконструкция и модернизация на КА-9 с цел гарантиране на емисии на NOx по-ниски от 200 mg/Nm3 (О2 = 6%) и авторски надзор при изпълнение на проекта”
14018„Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14015„Основен ремонт на Абсорбер 7”
914055“Ремонт на запорни и регулиращи елементи на ТА-3 и 4”
14072„Извършване на специализиран превоз на персонал по направление гр. Сливен - ТЕЦ 2 – гр. Сливен”
14071Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-1 и КА-2
14060“Доставка на текстилни ленти FLEXGEN 2003”
14074Доставка на осветителни тела и консумативи за тях