Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14157“Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№7 (КА-7) и ст.№8 (КА-8) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа”
14158Среден ремонт на ППС-10А, 10Б, 10В, 10Г на КА-10
14160Доставка на части за дозатор сурови въглища за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
14161„Доставка на кабели и проводници”
1416200246-2014-0180Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
14163Доставка на резервни части за кофова верига на багер ERs 500
14164„Доставка на хоризонтални кубове и компенсатори за ИВП на котлоагрегати 3 и 4“
14165Доставка на индукторна машина, машина за райбероване и хонинговане на отвори и оборудване за тях” - по две обособени позиции.
14166Доставка на резервни части за компресори и адсорбционна сушилня, производство на “BOGE”
1416700246-2014-0170Доставка и монтаж на обзавеждане в офис- помещения на КТО
14168„Доставка лагер въртене за комбинирано роторно съоръжение (КРС)6А”
14169Доставка на резервни части за кофачен елеватор
14170„Изработване на работен проект за изграждане на пето дюзово ниво, отражателни пръстени, реконструкция, модернизация и промяна на местоположението на капкоуловителя и реконструкция и модернизация на тръбопроводите за окисляващ въздух на обсорбери на СОИ 7
14171Изграждане на битова сграда със стая за жената и павилион за пакетирани стоки
14172 00246-2014-0182„Услуги по ремонт и доставка на резервни части за товарни автомобили „Ивеко””
1417400246-2014-0184Избор на финансираща институция за предоставяне на инвестиционен кредит
1417500246-2014-0184Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1417600246-2014-0179„Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД””
14180 00246-2014-0183„Почистване, измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани автомобили в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД”
1418100246-2014-0181„Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на Котлоагрегат /КА/ - 9”