Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14073Доставка на натурална минерална и газирана вода
14075„Изготвяне на проект за реконструкция и модернизация на КА-9 с цел гарантиране на емисии на NOx по-ниски от 200 mg/Nm3 (О2 = 6%) и авторски надзор при изпълнение на проекта”
14018„Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14015„Основен ремонт на Абсорбер 7”
914055“Ремонт на запорни и регулиращи елементи на ТА-3 и 4”
14072„Извършване на специализиран превоз на персонал по направление гр. Сливен - ТЕЦ 2 – гр. Сливен”
14071Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-1 и КА-2
14060“Доставка на текстилни ленти FLEXGEN 2003”
14074Доставка на осветителни тела и консумативи за тях
914054Доставка на минерални добавки ДЕТОКС ZM82 или еквивалент
14058Доставка и монтаж на акумулаторни батерии за СОИ Блок 7 и 8
14064Рехабилитация на конвективна шахта ляво на КА-9
14066Рехабилитация на електрофилтър (ЕФ) на КА-9
14065Рехабилитация на въздуховоди, газоходи тракт Г, Г-1 и ИВП на КА-9, включващ подмяна на 36 броя кубове
14049„Доставка на електрохидравлични тласкачи за багери”
14050„Доставка на 17 бр. eлектрозадвижвания за валкови сита - ВС220 и 2ВС220”
14053„Доставка на стрелкови части и материали за железопътното строителство”
14068„Рехабилитация на арматура, тръбопроводи, барабани и ООС на КА-9”
14062„Рехабилитация на ППС-9Д, 9Е, 9Ж, 9И на КА-9”
14061Рехабилитация на ППС-9А, 9Б, 9В, 9Г на КА-9”