Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914020Доставка на бои, лакове и разредители
914023Изкопни работи по шламови канали
914026Доставка на електрохидравлични тласкачи
914028Доставка на витаминни и изотонични напитки
914029Ремонт и поддръжка на пожарогасители и зареждане на бутилки със сгъстен въздух в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914033Изграждане на лека покривна конструкция над верижни транспортьори, разположени на кота +23.75 м. Във Варовиково стопанство на цех СОИ бл.1-4
914035Доставка на санитарни принадлежности
914037Изливане на бетонна настилка до западен мост на преливен канал
914041Доставка на операторски панели ОР17 - 3 бр. на фирма "Сименс"
914043Доставка на водопроводно оборудване
914044Замерване деформациите на строителните конструкции и съоръжения, изготвяне на съответните схеми и регистри и анализиране на получените резултати
914046Футировка на барабани, включваща: 1) покритие от δ = 20 мм - 60 м2; 2) покритие от δ = 16 мм - 45 м2
914050Сервиз и обслужване на съоръжения за окисляване на суспензия тип КА44S-GL315
914054Доставка на минерални добавки ДЕТОКС ZM82 или еквивалент
914055“Ремонт на запорни и регулиращи елементи на ТА-3 и 4”
914056Изработка и доставка на завихрител за рециркулационно съоръжение за цех СОИ Бл. 1-4 - 2 бр. по черт.С14.02.28.00
914057Доставка на части за канализационна и отводнителна мрежа
914062Доставка на релеен терминал "АВВ" или еквивалент
914063„Доставка на водопроводно оборудване”
914064„Доставка, монтаж и пуск на пещ термична с регулиране на температурата”