Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14072„Извършване на специализиран превоз на персонал по направление гр. Сливен - ТЕЦ 2 – гр. Сливен”
14071Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-1 и КА-2
1407000246-2014-0123Разширение чрез инженеринг на съществуващите Централизирана система за мониторинг и допълнение към Главната команднo-контролнa система за сигурност, с изграждане на нови системи за различни обекти от критичната инфраструктура в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД...
14068„Рехабилитация на арматура, тръбопроводи, барабани и ООС на КА-9”
14067Рехабилитация на ДРЧ, ГРЧ, ТПП, ШПП, КПП-ІІ, МПП-ІІ и ХШО на КА-9
14066Рехабилитация на електрофилтър (ЕФ) на КА-9
14065Рехабилитация на въздуховоди, газоходи тракт Г, Г-1 и ИВП на КА-9, включващ подмяна на 36 броя кубове
14064Рехабилитация на конвективна шахта ляво на КА-9
14063Рехабилитация на конвективна шахта дясно на КА-9
14062„Рехабилитация на ППС-9Д, 9Е, 9Ж, 9И на КА-9”
14061Рехабилитация на ППС-9А, 9Б, 9В, 9Г на КА-9”
14060“Доставка на текстилни ленти FLEXGEN 2003”
14059Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трансформатори за собствени нужди за Блок 7 и 8 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
14058Доставка и монтаж на акумулаторни батерии за СОИ Блок 7 и 8
14057„Доставка на вентилни отводи на 110, 220 и 400 kV”
14056“Доставка на резервни части за помпи “KSB””
14055“Доставка на 6 комплекта фрикционни уплътнителни елементи за помпа EBARA”
14054Доставка на резервни части за поддържаща техника
14053„Доставка на стрелкови части и материали за железопътното строителство”
14052Доставка на филтри „Hydac”