Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14023Доставка на 25 броя честотни преобразуватели ALTIVAR-71 или еквивалентно и разширителни платки с аналогови изходи за тях
14039Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
14040Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател и електрофилтър на КА 5-8
14034Външно почистване на котли ПК 38-4 от въглищен прах и отпадъци
13136„Строително монтажни работи на жп коловози № 101 и № 102 на жп разтоварище - стара естакада и релсов път на Роторни изгребвачи РИ 1, 2 и РИ 3, 4”
914041Доставка на операторски панели ОР17 - 3 бр. на фирма "Сименс"
914013Групова застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
913039“Ремонт на спомагателни съоръжения на турбоагрегат 7 с прилежащите им тръбни връзки и затворни части по време на рехабилитацията през 2014 г.”
14035“Въвеждане в системата за управление на Блок-5 на виброконтрол по Кондензни помпи, Питателни помпи, Мелещи вентилатори, Въздушни вентилатори и Вентилатори за рециркулация на горещ въздух”
14030Доставка на гъвкави компенсатори
14022Доставка на диск главина и покривни дискове за работни колела на мелещи вентилатори тип 3300/800/490
14033Доставка на летни работни костюми
14021Предоставяне за временно ползване и обслужване на 30 бр. преносими санитарни възли
14032Доставка на резервни части за булдозер ДЭТ 250
14029Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
14020Доставка на резервни части за комбинирано роторно съоръжение
13122Доставка на ел. двигатели 6 кV за съоръженията в Котелен цех и за Магистрален тръбен лентов транспортьор в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914035Доставка на санитарни принадлежности
14036Доставка на система за защитно антикорозионно и антиабразивно покритие на Абсорбер 7
14028"Доставка на защитни обувки половинки"