Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14043Доставка на резервни части за помпи Wernert
14046Доставка на 850 тона негасена калциева (бяла) вар, клас CL90-Q съгласно БДС ЕN 459-1:2010 или еквивалент
14054Доставка на резервни части за поддържаща техника
14042Основен ремонт на съоръжения в цех „Въглищно стопанство и пепелоизвоз
14041Изработка и доставка на двустранно задвижващ барабан ф1390
914046Футировка на барабани, включваща: 1) покритие от δ = 20 мм - 60 м2; 2) покритие от δ = 16 мм - 45 м2
914044Замерване деформациите на строителните конструкции и съоръжения, изготвяне на съответните схеми и регистри и анализиране на получените резултати
914043Доставка на водопроводно оборудване
14026”Доставка на маслоохладители за ТА-2 и резервни части за маслоохладители на ТА-1, 3 и 4”
914037Изливане на бетонна настилка до западен мост на преливен канал
14023Доставка на 25 броя честотни преобразуватели ALTIVAR-71 или еквивалентно и разширителни платки с аналогови изходи за тях
14039Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
14040Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател и електрофилтър на КА 5-8
14034Външно почистване на котли ПК 38-4 от въглищен прах и отпадъци
13136„Строително монтажни работи на жп коловози № 101 и № 102 на жп разтоварище - стара естакада и релсов път на Роторни изгребвачи РИ 1, 2 и РИ 3, 4”
914041Доставка на операторски панели ОР17 - 3 бр. на фирма "Сименс"
914013Групова застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
913039“Ремонт на спомагателни съоръжения на турбоагрегат 7 с прилежащите им тръбни връзки и затворни части по време на рехабилитацията през 2014 г.”
14035“Въвеждане в системата за управление на Блок-5 на виброконтрол по Кондензни помпи, Питателни помпи, Мелещи вентилатори, Въздушни вентилатори и Вентилатори за рециркулация на горещ въздух”
14030Доставка на гъвкави компенсатори