Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914020Доставка на бои, лакове и разредители
14017Изработка и доставка на змеевици със стойки (долен пакет) за воден економайзер (ВЕ) на котлоагрегати тип ПК 38-4
13146Доставка на лагери
914012Доставка на резервни части за товарни автомобили и за леки автомобили с висока проходимост
914010Комплексна психодиагностика на личностни и делови качества на ръководители и млади специалисти от „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
13143Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14013Доставка на резервни части за помпи турбинно оборудване
914009Почистване на северен преливен канал
14009Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства от системите за управление МИК-4000 и МИК-5000 инсталирани в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14012Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки
14008Поддръжка и настройка на приложно – програмното осигуряване на АСУТП на Енергоблок № 5 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
13142Рехабилитация на байпасен газоход от ДВ на КА-11 до Комин №2, Н=325 м.
14004Доставка, монтаж и пуск на металообработващи стругове
14014„Доставка на разводки и кутии за разпалваща горивна уредба на котлоагрегат 11”
14010“Сервизно техническо поддържане и ремонт на автоматизирани системи за управление на блокове 1,3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД “
13140„Доставка на резервни части за димни вентилатори на котлоагрегати 9 и 10”
13118Рехабилитация на котлоагрегат 11
13121Доставка на кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегат 9
14001Доставка на износоустойчиви мелещи лопатки за работни колела на мелещи вентилатори
14011Доставка на задвижващо оборудване