Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914132Доставка на резервни части за разпределители по спецификация
914134Ремонт на циркулационна помпа №1 и въртяща решетка №3 на ЦПС-2
914136Ремонт на филтри, топлообменници и маслоохладители на ТА-5
914137Радиометричен контрол и калибриране на промишлени плътномери в СОИ и ИОГ
914138Доставка на дифузори и моделна екипировка за тях по документация на възложителя – по спецификация
914140Регулиране на наклон до и около басейните на помпени станции избистрени води
914141Доставка на разтоварач плугов В1800
914142Струговане и монтаж на изместващата шина на детайли от проточната част на ТА-5
914143Уеднаквяване по размер на монтажните повърхнини за крепежните елементи на полумуфите на ротори – РВН, РСН, РНН и РГ
914144Доставка на барабанно скребкови дозатор (БСД) за котлоагрегат тип ПК 38-4 -1бр.
914145Доставка и монтаж на метални шкафове - 350 бр. с технически изисквания описани в Приложение №1
914146Ремонт на хидроизолация на покривната конструкция на Котелна зала част 700 MW
914148Обновяване на метални обшивки
914149Авариен ремонт за повишаване стабилността на насипа на коловоз 18, между стълбове 17Н и 21Н
914150„Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности за двугодишен период на винтов компресор Atlas Copco GA110 инсталиран в цех ХВО и Режими ”
914151Доставка на консумативи за ремонт на ГТЛ и тръбопроводи
914152Доставка, монтаж и пуск на оборудване за очистване на въздуха в производствени помещения
914154Доставка на акумулатори
914155Доставка на резервни части за регулираща арматура на котлоагрегати
914156Доставка на опъвателно съоръжение за транспортьори 14АБ