Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914006„Пресертифициране, сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), ГКЗ(311), ГКР(81) и МАГ(135)”
914004Метрологично осигуряване на измерванията на SO2, Nox и прах към СНИ СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5\6, СОИ-7, СОИ-8 и пункт за имисии в с.Полски градец
13150Услуги във връзка с реконструкция на КА-1 и КА-2 с цел гарантиране на подобрен горивен процес и емисии на NOx, по-ниски от 200 mg/Nm3
913167Сервизно обслужване и ремонт на мазутните инсталации на КА-1÷12
13148Рехабилитация на електрофилтър (ЕФ) на КА-11
13147Избор на финансираща институция за предоставяне на инвестиционен кредит в размер на 50 000 000.00 лв.
13139Механична обработка на диафрагми, обойми, сегменти на парни уплътнения и райбероване отворите на съединители за ротори на турбоагрегати №5 и №7, по време на тяхната рехабилитация
13137Доставка на кофова верига за ERs 500
13144Доставка на елементи за верига на верижен транспортьор
913157Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
13145Доставка на механични челни уплътнения за помпи
13138Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс от елементи на съоръженията на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
13135Доставка на фасонни елементи
13141Доставка на лек автомобил 4х4
13132Доставка на гъвкави компенсатори
13027Рехабилитация на ППС-11Д, 11Е, 11Ж, 11И на КА-11
13128Рехабилитация на конвективна шахта ляво и дясно на КА-11
13126„Рехабилитация на ППС-11А, 11Б, 11В, 11Г на КА-11”
13120„Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
13124Сервизно обслужване на булдозери LIEBHERR модел PR 754