Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14003Доставка на хидроциклони за гипсова суспензия MULTOTEC D20/10-16/V100-8-1/A-B/18 или еквивалентно
14005„Надграждане на Интегрирана система АЖУРERP7”
14007„Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника”
14006“Доставка на резервни части и задвижване за регулираща арматура на котлоагрегати 1 ÷ 8”
914001“Строителни работи по насип на земно платно на железен път между жп стрелка № 7 и светофор № 1С”
914008Възстановяване на Пресипка №11
914011Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET
914005„Ремонт на сервомотор за РКВН тип CGE1MF3/180/90-80F20-G5GASSLU”
914003Доставка на резервни части за абсорбери №7 и №8
914002Обследване на Сероочистващи инсталации (СОИ) блокове 7-8 с цел предлагане на мерки за повишаване на ефективността на очистване димни газове СОИ блокове 7-8 на 96%”
914006„Пресертифициране, сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), ГКЗ(311), ГКР(81) и МАГ(135)”
914004Метрологично осигуряване на измерванията на SO2, Nox и прах към СНИ СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5\6, СОИ-7, СОИ-8 и пункт за имисии в с.Полски градец
13150Услуги във връзка с реконструкция на КА-1 и КА-2 с цел гарантиране на подобрен горивен процес и емисии на NOx, по-ниски от 200 mg/Nm3
913167Сервизно обслужване и ремонт на мазутните инсталации на КА-1÷12
13148Рехабилитация на електрофилтър (ЕФ) на КА-11
13147Избор на финансираща институция за предоставяне на инвестиционен кредит в размер на 50 000 000.00 лв.
13139Механична обработка на диафрагми, обойми, сегменти на парни уплътнения и райбероване отворите на съединители за ротори на турбоагрегати №5 и №7, по време на тяхната рехабилитация
13137Доставка на кофова верига за ERs 500
13144Доставка на елементи за верига на верижен транспортьор
913157Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД