Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
13144Доставка на елементи за верига на верижен транспортьор
913157Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
13145Доставка на механични челни уплътнения за помпи
13138Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс от елементи на съоръженията на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
13135Доставка на фасонни елементи
13141Доставка на лек автомобил 4х4
13132Доставка на гъвкави компенсатори
13027Рехабилитация на ППС-11Д, 11Е, 11Ж, 11И на КА-11
13128Рехабилитация на конвективна шахта ляво и дясно на КА-11
13126„Рехабилитация на ППС-11А, 11Б, 11В, 11Г на КА-11”
13120„Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
13124Сервизно обслужване на булдозери LIEBHERR модел PR 754
13094Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трансформатори за собствени нужди на Блокове №5 и 6
13129Доставка на мобилна фреза, индукторна машина, апарат за плазмено рязане и оборудване за тях
13123Доставка на крепежни изделия
13119Доставка на добавъчни материали за заваряване
13089„Доставка на резервни части за парни турбини тип: К-210-130 и К-215-130”
13134“Доставка на резервни части за димни вентилатори (ДВ) тип SAF 40-25-1 за котлоагрегати 11 и 12”
13130“Доставка на резервни части за бъркалки “EKATO” за абсорбер на СОИ 5-6”
13105Доставка на кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегат 11