Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
13094Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трансформатори за собствени нужди на Блокове №5 и 6
13129Доставка на мобилна фреза, индукторна машина, апарат за плазмено рязане и оборудване за тях
13123Доставка на крепежни изделия
13119Доставка на добавъчни материали за заваряване
13089„Доставка на резервни части за парни турбини тип: К-210-130 и К-215-130”
13134“Доставка на резервни части за димни вентилатори (ДВ) тип SAF 40-25-1 за котлоагрегати 11 и 12”
13130“Доставка на резервни части за бъркалки “EKATO” за абсорбер на СОИ 5-6”
13105Доставка на кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегат 11
1400200246-2014-0016Абонаментно сервизно поддържане на автоматични пожарогасителни инсталации /АПГИ/ и автоматични пожароизвестителни инсталации /АПИИ/ и връзката им с централизирана система за мониторинг /ЦСМ/ в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1407000246-2014-0123Разширение чрез инженеринг на съществуващите Централизирана система за мониторинг и допълнение към Главната команднo-контролнa система за сигурност, с изграждане на нови системи за различни обекти от критичната инфраструктура в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД...
1411700246-2014-0124Консултантски услуги по упражняване на строителен надзор за инженеринг на строеж: „Разширение чрез инженеринг на съществуващите Централизирана система за мониторинг и допълнение към Главната команднo-контролнa система за сигурност ...............
1416700246-2014-0170Доставка и монтаж на обзавеждане в офис- помещения на КТО
1415000246-2014-0178„Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5-8, частично обновяване на софтуера и разширяване на системата за визуализация и управление на СОИ 5/6 в „ТЕЦ Марица изток 2””
1417600246-2014-0179„Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД””
1416200246-2014-0180Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
1418100246-2014-0181„Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на Котлоагрегат /КА/ - 9”
1417400246-2014-0184Избор на финансираща институция за предоставяне на инвестиционен кредит
1417500246-2014-0184Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1418300246-2014-0185Допълнителен обем към договор №13242/15.08.2014г. с предмет “Рехабилитация на арматура, тръбопроводи, барабани и ООС на КА-9.
1418200246-2014-0186„Доставка на скоростомерни тръби и датчици към тях за измерване разход на студен и горещ въздух”