Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1415000246-2014-0178„Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5-8, частично обновяване на софтуера и разширяване на системата за визуализация и управление на СОИ 5/6 в „ТЕЦ Марица изток 2””
14180 00246-2014-0183„Почистване, измиване и поддръжка на канализационни системи, пътища и шахти със специализирани автомобили в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД”
14172 00246-2014-0182„Услуги по ремонт и доставка на резервни части за товарни автомобили „Ивеко””
1417500246-2014-0184Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
1416200246-2014-0180Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
1417600246-2014-0179„Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД””
1418100246-2014-0181„Изработка и монтаж на въздуховоди за надгоривен въздух на Котлоагрегат /КА/ - 9”
914163Възстановяване на долно строене на релсов път и възстановяване на предпазен окоп
914157Изграждане на МТО мониторингова система, обхващаща водосборната зона на икономическия комплекс "ТЕЦ Марица изток 2
914160Доставка на импулсни регулатори за баланси остра пара
914155Доставка на резервни части за регулираща арматура на котлоагрегати
914152Доставка, монтаж и пуск на оборудване за очистване на въздуха в производствени помещения
914154Доставка на акумулатори
914156Доставка на опъвателно съоръжение за транспортьори 14АБ
914150„Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности за двугодишен период на винтов компресор Atlas Copco GA110 инсталиран в цех ХВО и Режими ”
14166Доставка на резервни части за компресори и адсорбционна сушилня, производство на “BOGE”
14149Извънгаранционно сервизно обслужване на тежка механизация
14171Изграждане на битова сграда със стая за жената и павилион за пакетирани стоки
914151Доставка на консумативи за ремонт на ГТЛ и тръбопроводи
1416700246-2014-0170Доставка и монтаж на обзавеждане в офис- помещения на КТО