Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
13138Оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс от елементи на съоръженията на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
13139Механична обработка на диафрагми, обойми, сегменти на парни уплътнения и райбероване отворите на съединители за ротори на турбоагрегати №5 и №7, по време на тяхната рехабилитация
13140„Доставка на резервни части за димни вентилатори на котлоагрегати 9 и 10”
13141Доставка на лек автомобил 4х4
13142Рехабилитация на байпасен газоход от ДВ на КА-11 до Комин №2, Н=325 м.
13143Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
13144Доставка на елементи за верига на верижен транспортьор
13145Доставка на механични челни уплътнения за помпи
13146Доставка на лагери
13147Избор на финансираща институция за предоставяне на инвестиционен кредит в размер на 50 000 000.00 лв.
13148Рехабилитация на електрофилтър (ЕФ) на КА-11
13150Услуги във връзка с реконструкция на КА-1 и КА-2 с цел гарантиране на подобрен горивен процес и емисии на NOx, по-ниски от 200 mg/Nm3
14001Доставка на износоустойчиви мелещи лопатки за работни колела на мелещи вентилатори
1400200246-2014-0016Абонаментно сервизно поддържане на автоматични пожарогасителни инсталации /АПГИ/ и автоматични пожароизвестителни инсталации /АПИИ/ и връзката им с централизирана система за мониторинг /ЦСМ/ в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14003Доставка на хидроциклони за гипсова суспензия MULTOTEC D20/10-16/V100-8-1/A-B/18 или еквивалентно
14004Доставка, монтаж и пуск на металообработващи стругове
14005„Надграждане на Интегрирана система АЖУРERP7”
14006“Доставка на резервни части и задвижване за регулираща арматура на котлоагрегати 1 ÷ 8”
14007„Доставка на резервни части и консумативи за притриваща техника”
14008Поддръжка и настройка на приложно – програмното осигуряване на АСУТП на Енергоблок № 5 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД