Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914178Разработване на web-базирани модули Заявки, Склад и Дърво на съоръженията
914177Доставка на барабанно скребкови дозатор (БСД) за котлоагрегат тип ПК 38-4 - 1 бр.
914174Доставка, монтаж и пуск на Универсална машина за заточване на металорежещи инструменти
914172„Доставка на електрическо оборудване за електрофилтри (ЕФ) котел - 1÷12” в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”.
914167Изготвяне на конструктивна документация и авторски надзор при изработката на устройства за измервания по въздуховоди и газоходи на КА-1 и 2 за постигане на Емисии на NO и CO под 200 mg/Nm3 и калибровка на датчици
914166Доставка на калибриран газанализатор за NO, CO и О2 за контрол на емисиите на изход от КА-1 и 2
914165Извършване на куриерски услуги: приемане, пренасяне и доставка на документални и колетни пратки от офисите на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД до посочени от подателя адреси на територията на страната
914161“Доставка на резервни части за Автоматична телефонна централа в „ТЕЦ Марица изток 2”
914164Доставка на колонки за РКВН
914163Възстановяване на долно строене на релсов път и възстановяване на предпазен окоп
914157Изграждане на МТО мониторингова система, обхващаща водосборната зона на икономическия комплекс "ТЕЦ Марица изток 2
914160Доставка на импулсни регулатори за баланси остра пара
914155Доставка на резервни части за регулираща арматура на котлоагрегати
914152Доставка, монтаж и пуск на оборудване за очистване на въздуха в производствени помещения
914154Доставка на акумулатори
914156Доставка на опъвателно съоръжение за транспортьори 14АБ
914150„Сервизно обслужване и извършване на аварийни ремонтни дейности за двугодишен период на винтов компресор Atlas Copco GA110 инсталиран в цех ХВО и Режими ”
14166Доставка на резервни части за компресори и адсорбционна сушилня, производство на “BOGE”
14149Извънгаранционно сервизно обслужване на тежка механизация
14171Изграждане на битова сграда със стая за жената и павилион за пакетирани стоки