Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14168„Доставка лагер въртене за комбинирано роторно съоръжение (КРС)6А”
14161„Доставка на кабели и проводници”
14147„Доставка на два броя работни колела за рециркулационни помпи KSB”
14169Доставка на резервни части за кофачен елеватор
14152Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори
14145Доставка на работни облекла за есенно – зимния сезон
14164„Доставка на хоризонтални кубове и компенсатори за ИВП на котлоагрегати 3 и 4“
14170„Изработване на работен проект за изграждане на пето дюзово ниво, отражателни пръстени, реконструкция, модернизация и промяна на местоположението на капкоуловителя и реконструкция и модернизация на тръбопроводите за окисляващ въздух на обсорбери на СОИ 7
14153„Ревизия и реинженеринг на системите за автоматично регулиране (САР) на енергоблокове № 1, 3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14146„Доставка на защитни обувки”
14165Доставка на индукторна машина, машина за райбероване и хонинговане на отвори и оборудване за тях” - по две обособени позиции.
914149Авариен ремонт за повишаване стабилността на насипа на коловоз 18, между стълбове 17Н и 21Н
914145Доставка и монтаж на метални шкафове - 350 бр. с технически изисквания описани в Приложение №1
14163Доставка на резервни части за кофова верига на багер ERs 500
14151Доставка на 3 броя течни пускатели
914144Доставка на барабанно скребкови дозатор (БСД) за котлоагрегат тип ПК 38-4 -1бр.
14148Доставка на резервни части за компресор компресор „HOWDEN” модел SG60AN-CVC
914148Обновяване на метални обшивки
914146Ремонт на хидроизолация на покривната конструкция на Котелна зала част 700 MW
914143Уеднаквяване по размер на монтажните повърхнини за крепежните елементи на полумуфите на ротори – РВН, РСН, РНН и РГ