Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914098„Доставка на два броя подгреватели за сурова вода”
914097Преустройство на товаропътнически асансьор №СзАу2006 на КА-9, Котелен цех в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914096Строително-монтажни работи по подмяна релсов път КРС 6 Б
914095Шкарпиране на терени
914092Доставка на резервни части за регулираща арматура на котлоагрегати
914090Застраховка "Автокаско" на МПС, собственост на "ТЕЦ Марица изток 2"
914083Транспортиране и депониране на смесени битови отпадъци и депониране на строителни отпадъци
914082Монтажни работи на врати и прозорци на склад 2Б и 3Б
914081Обособяване на нов склад за кислородни бутилки
914080Доставка на елементи за чистачи на ГТЛ
914079Изработка и доставка на кабини за багер КРС - 2 бр.
914078Геодезически измервания на КИС на сгуроотвала и представяне на анализ за състоянието му
914076Доставка на 10 (десет) броя модули за защита и управление VAMP V255-7C7AAB за КРУ 6 кV на блок 2 по спецификация или еквивалентно
914075Възстановяване на канавки във ВС
914074Подмяна на течки
914073Направа на метална облицовка на галерии
914072Доставка на джонтова връзка тип „Рудерт”
914071Доставка на части за лагерен блок за вентилатор SAF 4-25-1
914067“Ремонт на водоохладителна кула тип „Хамон”
914065Доставка на семеринги и "О"-пръстени