Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914116"Доставка на канцеларски материали и принадлежности"
914119Доставка на насадки за ИВП на котлоагрегати тип ПК 38-4
14038„Доставка на лагерен блок и роторен комплект за димен вентилатор тип SAF 40-25-1”
14113„Доставка на гумена транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори”
14115Основен ремонт на нагревни повърхности и обшивка на КА-1 и КА-2
14154Избор на финансираща институция за предоставяне на кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт
914115Гаранционно топлинно изпитание на ТГ-7 и на ТГ-5 включващо всички необходими дейности за изготвяне на технически отчети за работата на Блок №7 и на Блок №5 в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
914113Сервизна поддръжка на асансьор OTIS №H1NAA045 на СОИ 5-6 в цех СОИ 5-8
914109Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2015 г.
914111“Доставка на текстилни ленти FLEXGEN 2003”
14112Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914108Модернизация на часовниковата система действаща на територията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
14143Подмяна на гумената облицовка и повдигащите ребра на Барабанно-топкови мелници на абсорбер СОИ 5-6
14132Климатизация на помещенията на КРУ 0.4 кV в част 700 МW; помещения КРУ 0,4 кV и 6 кV, за СОИ Блок 5 и 6, помещения КРУ 0,4 кV и 6 кV за ИОГ 1 ÷ 6 и помещенията на КРУ 0,4 кV във Въглищно стопанство
14141Доставка на резервни части за помпи тип „ROWA-MCC 800-950 I Evo DÜTEC Standart”
914105„Изработване стоманена конструкция на капак за турбина на турбоагрегат 7”
914106Изграждане на инсталация за смивна вода в Котелен цех – част 700 MW
14142“Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател и електрофилтър на КА-3 и КА-4”
14130„Доставка на резервни части за клапи тип бътерфлай - цех СОИ бл.1-4”
14144Основен ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-1 и КА-2