Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14052Доставка на филтри „Hydac”
14053„Доставка на стрелкови части и материали за железопътното строителство”
14054Доставка на резервни части за поддържаща техника
14055“Доставка на 6 комплекта фрикционни уплътнителни елементи за помпа EBARA”
14056“Доставка на резервни части за помпи “KSB””
14057„Доставка на вентилни отводи на 110, 220 и 400 kV”
14058Доставка и монтаж на акумулаторни батерии за СОИ Блок 7 и 8
14059Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трансформатори за собствени нужди за Блок 7 и 8 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
14060“Доставка на текстилни ленти FLEXGEN 2003”
14061Рехабилитация на ППС-9А, 9Б, 9В, 9Г на КА-9”
14062„Рехабилитация на ППС-9Д, 9Е, 9Ж, 9И на КА-9”
14063Рехабилитация на конвективна шахта дясно на КА-9
14064Рехабилитация на конвективна шахта ляво на КА-9
14065Рехабилитация на въздуховоди, газоходи тракт Г, Г-1 и ИВП на КА-9, включващ подмяна на 36 броя кубове
14066Рехабилитация на електрофилтър (ЕФ) на КА-9
14067Рехабилитация на ДРЧ, ГРЧ, ТПП, ШПП, КПП-ІІ, МПП-ІІ и ХШО на КА-9
14068„Рехабилитация на арматура, тръбопроводи, барабани и ООС на КА-9”
1407000246-2014-0123Разширение чрез инженеринг на съществуващите Централизирана система за мониторинг и допълнение към Главната команднo-контролнa система за сигурност, с изграждане на нови системи за различни обекти от критичната инфраструктура в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД...
14071Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-1 и КА-2
14072„Извършване на специализиран превоз на персонал по направление гр. Сливен - ТЕЦ 2 – гр. Сливен”