Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14139Ремонт на антикорозионни покрития - Абсорбер 1 и мелница за смилане на варовик
14138„Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (HVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140”
14137„Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно – окачващата система на топлотехническото оборудване на Блок №1 (КА-1, КА-2, ТА-1) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14136“Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№5 (КА-5) и ст.№6 (КА-6) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа”
14135“Алпийски услуги за отстраняване на аварийни пропуски на съоръжения в цех „СОИ 1-4”
14140Доставка на резервни части за компресор HV Turbo модел KA44S-GL315
14133Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914100Строително-монтажни работи по възстановяване на контактна система в ЖП Гара
914101Реконструкция и промяна на регулиране дебита на суспензия чрез промяна с честотно управления на помпи суспензия за Абсорбер в цех СОИ бл.1-4
914104“Доставка на текстилни ленти FLEXGEN 2003”
914103Абонаментно поддържане и ремонт на репрографски машини
14125Доставка на валкови сита (ВС-220 и ВС-40)
1411700246-2014-0124Консултантски услуги по упражняване на строителен надзор за инженеринг на строеж: „Разширение чрез инженеринг на съществуващите Централизирана система за мониторинг и допълнение към Главната команднo-контролнa система за сигурност ...............
1407000246-2014-0123Разширение чрез инженеринг на съществуващите Централизирана система за мониторинг и допълнение към Главната команднo-контролнa система за сигурност, с изграждане на нови системи за различни обекти от критичната инфраструктура в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД...
14129Основен ремонт на изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтър (ЕФ) на котлоагрегат /КА/ - 2
14128Основен ремонт на изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтър (ЕФ) на котлоагрегат /КА/ - 1
14126Доставка на резервни части за питателни помпи
914097Преустройство на товаропътнически асансьор №СзАу2006 на КА-9, Котелен цех в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14131Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на КА-1 и КА-2
914096Строително-монтажни работи по подмяна релсов път КРС 6 Б