Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14073Доставка на натурална минерална и газирана вода
14074Доставка на осветителни тела и консумативи за тях
14075„Изготвяне на проект за реконструкция и модернизация на КА-9 с цел гарантиране на емисии на NOx по-ниски от 200 mg/Nm3 (О2 = 6%) и авторски надзор при изпълнение на проекта”
14076Доставка на 320 тона течен ферихлорид, технически с концентрация на основното вещество 40%
14078“Доставка на резервни части за помпи “Metso Minerals”
14079Доставка на резервни части за булдозери LIEBHERR PR 754
14081Подмяна на осветителна инсталация на КА-10 (котел и ЕФ)
14082Доставка на ламарина и профили от въглеродна стомана
14083Преустройство на кран мостов, електрически, двугредов (КЕЕ-2Г) с товароподемност Q=30/5t, с рег. №СзПу0087 в Котелна зала - част 700 MW
14084Доставка на активиран хидразин хидрат
14085Доставка на йонообменна смола
14086Доставка на решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
14087Доставка на дискове и основни лопатки за работните колела на мелещи вентилатори тип 150/270
14088Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 5 (КА-9, ТА-5) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14089Доставка на преса за топла вулканизация – 1бр.
14090Доставка на автомобили 4х4
14091Доставка на нова компютърна техника
14092Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) на Сгуроотвал и система за управление на багер ERS-500 - Сгуроотвал
14093Доставка на натурална минерална вода
14094„Реконструкция и модернизация на дюзови нива на Абсорбер 5-6”