Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14127Доставка на резервни части за багери и транспортьори
14094„Реконструкция и модернизация на дюзови нива на Абсорбер 5-6”
914098„Доставка на два броя подгреватели за сурова вода”
14123Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
14121Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на АСУТП на Енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6 и 8 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
14120Доставка на резервни части за КРУ 0,4 кV на блокове 1-4
14119Изграждане на паркинг за автомобили североизточно от ЦПС 1 при “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14122„Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, кабели и консумативи за АТЦ, КИП за цехове Сероочистващи инсталации от 1 до 8 и ХВО”
14116„Доставка на резервни части за газоанализатори на кислород в димни газове, анализатори за емисионен контрол на „Сероочистващи инсталации – 1 до 6 и датчици за температурен контрол”
14118Доставка на товарозахващащи приспособления
914095Шкарпиране на терени
14114Изработка и доставка на 2 броя ходова верига за насипно съоръжение
14059Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трансформатори за собствени нужди за Блок 7 и 8 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
914092Доставка на резервни части за регулираща арматура на котлоагрегати
14105„Доставка на резервни части за релейни защити и възбудителни системи”
14104„Доставка на кабели за изграждане на кабелно трасе до 2ЦПС”
14098Сервизна поддръжка, обследване и обслужване на тръбопроводи от стъклопласт и полипропилен, вътрешни и външни ламинации и ламинации по алпинистки способ на абсорбери и монтаж на фитинги от стъклопласт
14111Предоставяне за временно ползване и обслужване на 30 бр. преносими санитарни възли /химически тоалетни/ в “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14107Доставка на резервни части и ремонт на мотокари, електрокари и товарни автомобили "Ивеко"
14108Доставка на изпълнителни механизми