Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14116„Доставка на резервни части за газоанализатори на кислород в димни газове, анализатори за емисионен контрол на „Сероочистващи инсталации – 1 до 6 и датчици за температурен контрол”
1411700246-2014-0124Консултантски услуги по упражняване на строителен надзор за инженеринг на строеж: „Разширение чрез инженеринг на съществуващите Централизирана система за мониторинг и допълнение към Главната команднo-контролнa система за сигурност ...............
14118Доставка на товарозахващащи приспособления
14119Изграждане на паркинг за автомобили североизточно от ЦПС 1 при “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14120Доставка на резервни части за КРУ 0,4 кV на блокове 1-4
14121Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на АСУТП на Енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6 и 8 в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
14122„Доставка на технически, електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, кабели и консумативи за АТЦ, КИП за цехове Сероочистващи инсталации от 1 до 8 и ХВО”
14123Доставка на технически газове и еталонни газови смеси
14125Доставка на валкови сита (ВС-220 и ВС-40)
14126Доставка на резервни части за питателни помпи
14127Доставка на резервни части за багери и транспортьори
14128Основен ремонт на изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтър (ЕФ) на котлоагрегат /КА/ - 1
14129Основен ремонт на изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтър (ЕФ) на котлоагрегат /КА/ - 2
14130„Доставка на резервни части за клапи тип бътерфлай - цех СОИ бл.1-4”
14131Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на КА-1 и КА-2
14132Климатизация на помещенията на КРУ 0.4 кV в част 700 МW; помещения КРУ 0,4 кV и 6 кV, за СОИ Блок 5 и 6, помещения КРУ 0,4 кV и 6 кV за ИОГ 1 ÷ 6 и помещенията на КРУ 0,4 кV във Въглищно стопанство
14133Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14134“Услуги по реконструкция на КА-5 и КА-6 с цел гарантиране на подобрен горивен процес и емисии на NOx, по-ниски от 200 mg/Nm3”
14135“Алпийски услуги за отстраняване на аварийни пропуски на съоръжения в цех „СОИ 1-4”
14136“Изготвяне на работен проект за газоплътни екрани на ДРЧ на котлоагрегати ст.№5 (КА-5) и ст.№6 (КА-6) и осъществяване на авторски надзор при изработката и монтажа”