Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914078Геодезически измервания на КИС на сгуроотвала и представяне на анализ за състоянието му
14093Доставка на натурална минерална вода
14078“Доставка на резервни части за помпи “Metso Minerals”
14024„Обезпечаване техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите съоръжения на язовирен район „Овчарица” ”
914073Направа на метална облицовка на галерии
914074Подмяна на течки
914072Доставка на джонтова връзка тип „Рудерт”
914071Доставка на части за лагерен блок за вентилатор SAF 4-25-1
14092Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС) на Сгуроотвал и система за управление на багер ERS-500 - Сгуроотвал
14088Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 5 (КА-9, ТА-5) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14087Доставка на дискове и основни лопатки за работните колела на мелещи вентилатори тип 150/270
14091Доставка на нова компютърна техника
14083Преустройство на кран мостов, електрически, двугредов (КЕЕ-2Г) с товароподемност Q=30/5t, с рег. №СзПу0087 в Котелна зала - част 700 MW
14085Доставка на йонообменна смола
14084Доставка на активиран хидразин хидрат
14089Доставка на преса за топла вулканизация – 1бр.
14090Доставка на автомобили 4х4
14086Доставка на решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)
914067“Ремонт на водоохладителна кула тип „Хамон”
914063„Доставка на водопроводно оборудване”