Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
13027Рехабилитация на ППС-11Д, 11Е, 11Ж, 11И на КА-11
13089„Доставка на резервни части за парни турбини тип: К-210-130 и К-215-130”
13094Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на трансформатори за собствени нужди на Блокове №5 и 6
13105Доставка на кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегат 11
13118Рехабилитация на котлоагрегат 11
13119Доставка на добавъчни материали за заваряване
13120„Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
13121Доставка на кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) на котлоагрегат 9
13122Доставка на ел. двигатели 6 кV за съоръженията в Котелен цех и за Магистрален тръбен лентов транспортьор в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
13123Доставка на крепежни изделия
13124Сервизно обслужване на булдозери LIEBHERR модел PR 754
13126„Рехабилитация на ППС-11А, 11Б, 11В, 11Г на КА-11”
13128Рехабилитация на конвективна шахта ляво и дясно на КА-11
13129Доставка на мобилна фреза, индукторна машина, апарат за плазмено рязане и оборудване за тях
13130“Доставка на резервни части за бъркалки “EKATO” за абсорбер на СОИ 5-6”
13132Доставка на гъвкави компенсатори
13134“Доставка на резервни части за димни вентилатори (ДВ) тип SAF 40-25-1 за котлоагрегати 11 и 12”
13135Доставка на фасонни елементи
13136„Строително монтажни работи на жп коловози № 101 и № 102 на жп разтоварище - стара естакада и релсов път на Роторни изгребвачи РИ 1, 2 и РИ 3, 4”
13137Доставка на кофова верига за ERs 500