Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
1418200246-2014-0186„Доставка на скоростомерни тръби и датчици към тях за измерване разход на студен и горещ въздух”
1418300246-2014-0185Допълнителен обем към договор №13242/15.08.2014г. с предмет “Рехабилитация на арматура, тръбопроводи, барабани и ООС на КА-9.
913039“Ремонт на спомагателни съоръжения на турбоагрегат 7 с прилежащите им тръбни връзки и затворни части по време на рехабилитацията през 2014 г.”
913157Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
913167Сервизно обслужване и ремонт на мазутните инсталации на КА-1÷12
914001“Строителни работи по насип на земно платно на железен път между жп стрелка № 7 и светофор № 1С”
914002Обследване на Сероочистващи инсталации (СОИ) блокове 7-8 с цел предлагане на мерки за повишаване на ефективността на очистване димни газове СОИ блокове 7-8 на 96%”
914003Доставка на резервни части за абсорбери №7 и №8
914004Метрологично осигуряване на измерванията на SO2, Nox и прах към СНИ СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5\6, СОИ-7, СОИ-8 и пункт за имисии в с.Полски градец
914005„Ремонт на сервомотор за РКВН тип CGE1MF3/180/90-80F20-G5GASSLU”
914006„Пресертифициране, сертифициране на заварчици на тръби, повишаване степен на правоспособност по заваряване и придобиване на такава – по заваръчни процеси РЕДЗ(111), ВИГ(141), ГКЗ(311), ГКР(81) и МАГ(135)”
914008Възстановяване на Пресипка №11
914009Почистване на северен преливен канал
914010Комплексна психодиагностика на личностни и делови качества на ръководители и млади специалисти от „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
914011Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET
914012Доставка на резервни части за товарни автомобили и за леки автомобили с висока проходимост
914013Групова застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914014Обследване на бандажните възли на ротора на Генератор №7
914016Доставка, монтаж и пуск на струг с цифрово програмно управление /ЦПУ/ - рециклиран
914018Доставка на надеждна секция за част 700 MW в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД