Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914065Доставка на семеринги и "О"-пръстени
914067“Ремонт на водоохладителна кула тип „Хамон”
914071Доставка на части за лагерен блок за вентилатор SAF 4-25-1
914072Доставка на джонтова връзка тип „Рудерт”
914073Направа на метална облицовка на галерии
914074Подмяна на течки
914075Възстановяване на канавки във ВС
914076Доставка на 10 (десет) броя модули за защита и управление VAMP V255-7C7AAB за КРУ 6 кV на блок 2 по спецификация или еквивалентно
914078Геодезически измервания на КИС на сгуроотвала и представяне на анализ за състоянието му
914079Изработка и доставка на кабини за багер КРС - 2 бр.
914080Доставка на елементи за чистачи на ГТЛ
914081Обособяване на нов склад за кислородни бутилки
914082Монтажни работи на врати и прозорци на склад 2Б и 3Б
914083Транспортиране и депониране на смесени битови отпадъци и депониране на строителни отпадъци
914090Застраховка "Автокаско" на МПС, собственост на "ТЕЦ Марица изток 2"
914092Доставка на резервни части за регулираща арматура на котлоагрегати
914095Шкарпиране на терени
914096Строително-монтажни работи по подмяна релсов път КРС 6 Б
914097Преустройство на товаропътнически асансьор №СзАу2006 на КА-9, Котелен цех в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
914098„Доставка на два броя подгреватели за сурова вода”