Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
914157Изграждане на МТО мониторингова система, обхващаща водосборната зона на икономическия комплекс "ТЕЦ Марица изток 2
914160Доставка на импулсни регулатори за баланси остра пара
914161“Доставка на резервни части за Автоматична телефонна централа в „ТЕЦ Марица изток 2”
914163Възстановяване на долно строене на релсов път и възстановяване на предпазен окоп
914164Доставка на колонки за РКВН
914165Извършване на куриерски услуги: приемане, пренасяне и доставка на документални и колетни пратки от офисите на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД до посочени от подателя адреси на територията на страната
914166Доставка на калибриран газанализатор за NO, CO и О2 за контрол на емисиите на изход от КА-1 и 2
914167Изготвяне на конструктивна документация и авторски надзор при изработката на устройства за измервания по въздуховоди и газоходи на КА-1 и 2 за постигане на Емисии на NO и CO под 200 mg/Nm3 и калибровка на датчици
914172„Доставка на електрическо оборудване за електрофилтри (ЕФ) котел - 1÷12” в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”.
914174Доставка, монтаж и пуск на Универсална машина за заточване на металорежещи инструменти
914175Застраховка Гражданска отговорност на МПС, собственост на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
914177Доставка на барабанно скребкови дозатор (БСД) за котлоагрегат тип ПК 38-4 - 1 бр.
914178Разработване на web-базирани модули Заявки, Склад и Дърво на съоръженията
914181„Доставка на електронни компоненти” в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”.
914183Моделно изследване на възможността за подобряване на горивния процес на котел ст.№3, чрез промени в ППС
914184Изработка и доставка на разводки за вдухване на въздух в ДРЧ по спецификация
914188„Доставка на поддържащ елемент за насипно съоръжение”
914189Сервизно поддържане на една трета идеална част от "Система за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния слой въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие неблагоприятни метеорологични условия (СРП)
914191„Преоценка на имоти, машини и съоръжения на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.”
914193Доставка на шлаков бункер и фланец за КА-1 и КА-2