Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14009Извънгаранционно техническо обслужване на апаратните средства от системите за управление МИК-4000 и МИК-5000 инсталирани в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14010“Сервизно техническо поддържане и ремонт на автоматизирани системи за управление на блокове 1,3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД “
14011Доставка на задвижващо оборудване
14012Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки
14013Доставка на резервни части за помпи турбинно оборудване
14014„Доставка на разводки и кутии за разпалваща горивна уредба на котлоагрегат 11”
14015„Основен ремонт на Абсорбер 7”
14016Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
14017Изработка и доставка на змеевици със стойки (долен пакет) за воден економайзер (ВЕ) на котлоагрегати тип ПК 38-4
14018„Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14020Доставка на резервни части за комбинирано роторно съоръжение
14021Предоставяне за временно ползване и обслужване на 30 бр. преносими санитарни възли
14022Доставка на диск главина и покривни дискове за работни колела на мелещи вентилатори тип 3300/800/490
14023Доставка на 25 броя честотни преобразуватели ALTIVAR-71 или еквивалентно и разширителни платки с аналогови изходи за тях
14024„Обезпечаване техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите съоръжения на язовирен район „Овчарица” ”
14025Доставка на четки за генератори
14026”Доставка на маслоохладители за ТА-2 и резервни части за маслоохладители на ТА-1, 3 и 4”
14028"Доставка на защитни обувки половинки"
14029Доставка на резервни части за роторни изгребвачи
14030Доставка на гъвкави компенсатори