Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14095Консултантски услуги по смисъла на ЗУТ за инвестиционен проект „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14096“Доставка и контрол при монтажа на регулираща арматура за впръскове на КА-9 – 12 броя”
14097„Доставка на гуми”
14098Сервизна поддръжка, обследване и обслужване на тръбопроводи от стъклопласт и полипропилен, вътрешни и външни ламинации и ламинации по алпинистки способ на абсорбери и монтаж на фитинги от стъклопласт
14099Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали
14100Доставка на резервни части за димни вентилатори на котлоагрегати 11 и 12
14101Нанасяне на абразивноустойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивен апарат Ду700 – 81 бр. и Ду500 – 44 бр.
14102Доставка на резервни части за абсорбер на СОИ 1-4
14103Доставка на меден намотъчен проводник за пренавиване на статори на ел. двигатели
14104„Доставка на кабели за изграждане на кабелно трасе до 2ЦПС”
14105„Доставка на резервни части за релейни защити и възбудителни системи”
14106“Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожарогасителни инсталации /АПГИ/, Автоматични пожароизвестителна инсталация /АПИИ/, работещи с INERGEN и Централизираната системата за мониторинг /ЦСМ/ за тях в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14107Доставка на резервни части и ремонт на мотокари, електрокари и товарни автомобили "Ивеко"
14108Доставка на изпълнителни механизми
14109Ремонт на система от полипропиленови тръби, тройници, преходи, разпределители, разпръскващи дюзи и ремонт на антикорозионна гумена защита на хидроциклонни групи А и Б, филтри, ПСА, цилиндрична и конусна част на Абсорбери 7 и 8 към СОИ 5-8
14111Предоставяне за временно ползване и обслужване на 30 бр. преносими санитарни възли /химически тоалетни/ в “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14112Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14113„Доставка на гумена транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори”
14114Изработка и доставка на 2 броя ходова верига за насипно съоръжение
14115Основен ремонт на нагревни повърхности и обшивка на КА-1 и КА-2