Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14137„Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно – окачващата система на топлотехническото оборудване на Блок №1 (КА-1, КА-2, ТА-1) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14138„Нанасяне на високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (HVOF процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140”
14139Ремонт на антикорозионни покрития - Абсорбер 1 и мелница за смилане на варовик
14140Доставка на резервни части за компресор HV Turbo модел KA44S-GL315
14141Доставка на резервни части за помпи тип „ROWA-MCC 800-950 I Evo DÜTEC Standart”
14142“Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател и електрофилтър на КА-3 и КА-4”
14143Подмяна на гумената облицовка и повдигащите ребра на Барабанно-топкови мелници на абсорбер СОИ 5-6
14144Основен ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-1 и КА-2
14145Доставка на работни облекла за есенно – зимния сезон
14146„Доставка на защитни обувки”
14147„Доставка на два броя работни колела за рециркулационни помпи KSB”
14148Доставка на резервни части за компресор компресор „HOWDEN” модел SG60AN-CVC
14149Извънгаранционно сервизно обслужване на тежка механизация
1415000246-2014-0178„Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS системите за управление на СОИ 5-8, частично обновяване на софтуера и разширяване на системата за визуализация и управление на СОИ 5/6 в „ТЕЦ Марица изток 2””
14151Доставка на 3 броя течни пускатели
14152Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори
14153„Ревизия и реинженеринг на системите за автоматично регулиране (САР) на енергоблокове № 1, 3 и 4 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14154Избор на финансираща институция за предоставяне на кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт
14155Доставка на бетон и циментов разтвор
14156Доставка на инертни материали