Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14115Основен ремонт на нагревни повърхности и обшивка на КА-1 и КА-2
14114Изработка и доставка на 2 броя ходова верига за насипно съоръжение
14113„Доставка на гумена транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори”
14112Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
14111Предоставяне за временно ползване и обслужване на 30 бр. преносими санитарни възли /химически тоалетни/ в “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
14109Ремонт на система от полипропиленови тръби, тройници, преходи, разпределители, разпръскващи дюзи и ремонт на антикорозионна гумена защита на хидроциклонни групи А и Б, филтри, ПСА, цилиндрична и конусна част на Абсорбери 7 и 8 към СОИ 5-8
14108Доставка на изпълнителни механизми
14107Доставка на резервни части и ремонт на мотокари, електрокари и товарни автомобили "Ивеко"
14106“Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожарогасителни инсталации /АПГИ/, Автоматични пожароизвестителна инсталация /АПИИ/, работещи с INERGEN и Централизираната системата за мониторинг /ЦСМ/ за тях в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14105„Доставка на резервни части за релейни защити и възбудителни системи”
14104„Доставка на кабели за изграждане на кабелно трасе до 2ЦПС”
14103Доставка на меден намотъчен проводник за пренавиване на статори на ел. двигатели
14102Доставка на резервни части за абсорбер на СОИ 1-4
14101Нанасяне на абразивноустойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивен апарат Ду700 – 81 бр. и Ду500 – 44 бр.
14100Доставка на резервни части за димни вентилатори на котлоагрегати 11 и 12
14099Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали
14098Сервизна поддръжка, обследване и обслужване на тръбопроводи от стъклопласт и полипропилен, вътрешни и външни ламинации и ламинации по алпинистки способ на абсорбери и монтаж на фитинги от стъклопласт
14097„Доставка на гуми”
14096“Доставка и контрол при монтажа на регулираща арматура за впръскове на КА-9 – 12 броя”
14095Консултантски услуги по смисъла на ЗУТ за инвестиционен проект „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД