Профил на купувача

Архив: 2014

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 36а от ЗОП, новия профил на купувача се поддържа на централизираната елетронна платформа тук
Регистрационен номер на ВъзложителяУНППредмет на поръчката
14051"Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ"
14050„Доставка на 17 бр. eлектрозадвижвания за валкови сита - ВС220 и 2ВС220”
14049„Доставка на електрохидравлични тласкачи за багери”
14048Доставка на ел. двигатели 6 кV и 0,4 кV за съоръженията в Турбинен цех, част 700 MW
14047“Абонаментно обслужване на Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и газови пожарогасителни инсталации с аргон в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”
14046Доставка на 850 тона негасена калциева (бяла) вар, клас CL90-Q съгласно БДС ЕN 459-1:2010 или еквивалент
14045Доставка на 1300 тона течна натриева основа, техническа, за срок от дванадесет месеца
14044Доставка на резервни части за чукови дробилки, верижен транспортьор и изгребвач на варовик, производство на FAM
14043Доставка на резервни части за помпи Wernert
14042Основен ремонт на съоръжения в цех „Въглищно стопанство и пепелоизвоз
14041Изработка и доставка на двустранно задвижващ барабан ф1390
14040Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател и електрофилтър на КА 5-8
14039Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи
14038„Доставка на лагерен блок и роторен комплект за димен вентилатор тип SAF 40-25-1”
14036Доставка на система за защитно антикорозионно и антиабразивно покритие на Абсорбер 7
14035“Въвеждане в системата за управление на Блок-5 на виброконтрол по Кондензни помпи, Питателни помпи, Мелещи вентилатори, Въздушни вентилатори и Вентилатори за рециркулация на горещ въздух”
14034Външно почистване на котли ПК 38-4 от въглищен прах и отпадъци
14033Доставка на летни работни костюми
14032Доставка на резервни части за булдозер ДЭТ 250
14031„Превоз на вагони от гара Раднево до гара ТЕЦ 2 и поддържане на железен път с тежка железопътна техника”